tel.  +48 22 6448008
fax. +48 22 6410573
e-mail: telsoft@telsoft.pl

 

   TELSOFT Sp. z o.o.                                                                 
   ul. Szachowa 1 lok. 852
   04-894 Warszawa

   tel./fax.: +48 22 6448008      tel. kom.: +48  501145245
                +48 22 6410573                     + 48 501726110
  
  e-mail: telsoft@telsoft.pl

   NIP: 951-16-39-475

  Firma nasza mieści się na terenie Instytutu Łączności w Warszawie ,
  Budynek Administarcji, II piętro.

  Pracujemy w godz. 9.00 - 17.00.
  
 
  

TELSOFT sp. z o.o.
TELSOFT Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1 lok.852,
wpis do Rejestru Przedsiębiorstw: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS nr: 0000096294, REGON: 012362231, NIP: 951-16-39-475, BDO: 000004140,
kapitał zakładowy: 78 000 zł.